top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI IN POGOJI UPORABE

 

S to Politiko zasebnosti podjetje EKO DARJA (v nadaljevanju »Eko Darja) določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«), pri čemer je pomembno to, da Eko Darja spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Pojem »uporabnik« se nanaša tako na uporabnike ženskega in moškega spola.

Ta Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, ki so dostopni na spletni strani EkoDarja.si in si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Eko Darja zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Pogoji uporabe in veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih Eko Darja pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje podjetju Eko Darja je imetnik avtorskih pravic na vsebini in informacijah, generiranih preko uporabe spletne strani.

 

Eko Darja lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

  • Procesiranje naročil

  • Nadgradnje produktov in storitev

  • Marketinške aktivnosti

  • Dostope do Eko Darja storitev na straneh tretjih oseb

  • Druge namene, potrebne za uporabo storitev

  • Opravljen nakup preko spletne trgovine

Eko Darja bo vse podatke posredoval izključno tistim, ki jih morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da sme Eko Darja zbrane podatke posredovati tistim poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države.

Če Eko Darji posredujete podatke o kreditnih karticah, bodo ti podatki kriptirani preko tehnologije SSL in shranjeni z AES-256 enkrpicijo. Čeprav nobena metoda oz. prenos podatkov ni 100% varen, se Eko Darja trudi in sledi PCI-DDS zahtevam.

Eko Darja uporablja naslednje piškotke:

- Google analitika uporabe spletne strani

Eko Darja ne odgovarja, da je vsebina spletne strani pravilna in točna, lahko služi le kot informacija.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. Eko Darja bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na darja.kurner@telemach.net

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije Eko Darja uporablja za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Ker spletna stran podjetja Eko Darja uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani (v nadaljevanju »zunanje strani«), ki niso neposredno vezane na podjetje, Eko Darja ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na zunanjih spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na zunanjih straneh. Eko Darja ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo iz naslova uporabe zunanjih strani ali nakupa blaga preko zunanjih strani, v primeru kakršnihkoli prijav ali zahtevkov iz tega naslova, naj se uporabnik obrne direktno na upravljalca zunanjih strani.

Eko Darja hrani vaše podatke le tako dolgo, kolikor so potrebni, za zagotavljanje Storitev. Eko Darja podatke lahko hrani dlje, a le na način, da jih ni mogoče več povezati z vami. Podatke o plačilih hrani le tako dolgo, dokler je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic iz naslova plačil, reklamacij.

Eko Darja za nedoločen čas hrani naslednje podatke uporabnikov, ki preko spleta opravijo svoj nakup: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Nekatere Storitve lahko uporabniku omogočajo, da objavi svojo vsebino ali jo deli. V tem primeru obdrži uporabnik pravice intelektualne lastnine na vsebini, ki jo je objavil ali delil in podeli Eko Darja- pravico do uporabe te vsebine za namene zagotavljanja ali izboljševanja Storitev. Uporabnik z vsako objavo jamči, da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na objavljeni vsebini ali da ima vsa potrebna dovoljenja za objavo.

EkoDarja.si stran lahko omogoča ali vsebuje pogovorna okna, forume, komunikacijo med uporabniki in podobno in uporabnik se zavezuje, da teh načinov komunikacije ne bo uporabljal ali zlorabljal za namene objave nemoralnih vsebin, spodbujanj sovražnega govora, za objavo vsebin, ki kršijo kakršnekoli pravice tretjih, objavo kakršnihkoli vsebin, ki bi lahko imele znake kaznivih dejanj, vsebin, ki bi vsebovale viruse, za zbiranje podatkov o drugih uporabnikih, za koruptivna dejanja in podobno. Eko Darja ni obvezan nadzorovati take komunikacije, ima pa pravico vpogleda v objavljene materiale in komunikacijo in posledično lahko uporabnika omeji ali onemogoči dostop do komunikacije.

Eko Darja si pridržuje pravico, da vso komunikacijo in objave razkrije, kadar to zahteva zakon ter kadarkoli tudi umakne katerekoli objave brez navedbe razloga.

Ponudba in cene
Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini Eko Darja ažurirajo. Cene ne vsebujejo, ki ga Eko Darja ni obvezna zaračunavati. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Naročilo in cene
Kupoprodajna pogodba med Eko Darja in kupcem je v spletni trgovini Eko Darja sklenjena v trenutku, ko Eko Darja kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka veljajo vse cene in drugi pogoji, ki so navedeni v elektornskem naročilu in veljajo tako za Eko Darjo kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Eko Darja / Wix in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.


 

KOMUNIKACIJA

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

- jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

- pošiljatelj bo jasno razviden,

- različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

- jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo 507 izrecno spoštoval


 

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na darja.kurner@telemach.net

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema Eko Darja, pošljite zahtevo na darja.kurner@telemach.net ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo Eko Darja ugodil najkasneje v 30 delovnih dneh.

bottom of page